Константин Проданов

Константин Проданов

Константин Проданов е Главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт и председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ.

Константин Проданов има магистратура по Международни отношения от Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. През 2001 г. завършва и магистратура по финанси в Япония. От 2001 – 2011 г. работи в банковия сектор в Токио в инвестиционни банки като Dresdner, UBS и Goldman Sachs.

В периода 2011-2012 г. е съветник на президента на РБ по финансовите и икономически въпроси, а след това 5 години е главен инвестиционен мениджър на една от най-големите пенсионно-осигурителни компании в България.

От юли 2019 г. е главен инвестиционен стратег на Карол Кепитъл Мениджмънт. От 2017 г. е Председател на Съвета на директорите на Браво Пропърти фонд АДСИЦ - дружество, което реализира най-голямото публично предлагане на емисия акции на българския капиталов пазар през 2019 г.

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Водещи медии отразиха уникалността и полезността на нашата обучителна програма

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62