Въпроси

Програмата стартира на 1-ви Март 2021г. с официално откриване, организирано за участниците на InvestPRO.

Програмата завършва на 10 Юли 2021г. с тържествена церемония по връчване на свидетелствата за професионална квалификация и парти с всички участници.

Обучителната програма на InvestPRO съдържа 8 подробни ОНЛАЙН курса, съставени от видео лекции за начинаещи и напреднали.

Курсове в програмата:

 • Как работи капиталът и икономическата машина
 • Основи на инвестициите и личните финанси
 • Инвестиции в Имоти
 • Инвестиции в Акции
 • Инвестиции в Злато, Сребро и други благородни метали
 • Инвестиции в Криптовалути
 • Инвестиции в Колективни схеми
 • Създаване на личен финансов план

Моля, за най-пълна информация, виж секция Календар в главното меню на нашия сайт, където са посочени всички дати и часове за обученията в програмата.

**Пакет Basic**

 

1/ Пакет Basic ВКЛЮЧВА достъп САМО до един от 8-те основни курса в програмата, съставени от видео лекции за начинаещи и напреднали. 

2/ Пакет Basic НЕ ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 курса в програмата, а САМО до един курс (по избор на участника).

3/ Пакет Basic НЕ ВКЛЮЧВА изпити по всички 8 курса в програмата и издаване на държавно признат документ от МОН.  

 4/ Пакет Basic ВКЛЮЧВА изпит САМО върху съответния избран курс от участника, ако той желае да получи Сертификат, издаден от InvestPRO.

 

**Пакет Advanced**

 

1/ Пакет Advanced ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 курса в програмата, съставени от видео лекции за начинаещи и напреднали. 

2/ Пакет Advanced НЕ ВКЛЮЧВА изпити по всички 8 курса в програмата и издаване на държавно признат документ от МОН.  

 

**Пакет InvestPRO**

 

1/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА достъп до всички 8 курса в програмата.

2/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА изпити по всички 8 курса в програмата.

3/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА Финален изпит и издаване на държавно признат документ от МОН.  

4/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА достъп до затворена Facebook група, в която всички участници ще обменят знания и опит помежду си.

5/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА възможност за задаване на въпроси към лекторите по време на уебинари на живо за всеки курс.

6/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА достъп до темплейти, споделени от лекторите.

7/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА бонус от 4 БЕЗПЛАТНИ електронни книги.

8/ Пакет InvestPRO ВКЛЮЧВА 50% отстъпка за следващия сезон на InvestPRO, който ще се проведе през 2022г.

 

ВАЖНО:

InvestPRO пакетът е единственият, който предоставя държавно признат документ от МОН.

Без преминатите изпити за всеки от 8-те модула и без явяване на Финален изпит, участникът не може да получи държавно признат документ от МОН.

Всички курсове в програмата на InvestPRO съдържат обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи и напреднали, както и примери и анализи от практиката.

Лекциите се отключват по предварително определена обучителна програма (календар) в ден Понеделник - в 12:00ч на обяд, като ще могат да се гледат неопределен брой пъти, за да може всеки участник да разбере и приложи практически наученото от курса.

Предвид различното темпо на обучение от страна на участниците, предоставяме възможност, чрез която всеки курсист да се обучава по собствено усмотрение.

Щом стартира определен курс, всички лекции се отключват наведнъж, така че всеки сам индивидуално да прецени кога и по кое време да ги гледа.

ВАЖНО:

*Отключването на всички лекции е възможно само за съответния курс, който е подред в програмата, а не за предстоящите.

Всеки участник в програмата ще може да задава своите въпроси в затворена Facebook група.

До 28 Февруари 2021г. ще бъде отворено записването за цялата програма InvestPRO, в която се включват всички 8 курса.

След това, ако желаете, можете да закупите индивидуален курс от програмата, който ви е интересен. 

Всеки курс е с индивидуална цена.

Участник, закупил някой от курсовете в цялостната програма на InvestPRO, може да се яви на изпит за съответния курс и при успешното преминаване на изпита, ще получи Сертификат, издаден от InvestPRO.

Полагането на изпит е по желание на участника.

Да, лекторите ще споделят своите работещи стратегии за спестяване, инвестиране и управление на лични финанси. Едновременно с това ще предоставят достъп до  инструментариум, с който участниците в програмата ще се подобряват ежедневно и ще взимат все по-добри решения в управлението на своите финанси.

 

Да. Всеки участник ще има достъп до обща (затворена) Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Също така към всички 8 курса ще се проведат по 2 онлайн уебинара за участниците, по време на които всеки лектор ще има възможност да отговаря на конкретните въпроси по своите лекции, да разисква теми и да дава обратна връзка по казуси на самите участници.

Към всеки курс от програмата на InvestPRO ще се организират уебинари на живо с лектора на курса, които ще се провеждат онлайн в общата Facebook група.

 

Уебинарите ще бъдат 2 типа:

 1. Откриващ - с цел представяне на лектора и курса.
 2. Закриващ (Q&A) -  с цел отговаряне на въпроси и обсъждане на теми заедно с лектора.

 

Структура на уебинарите:

 • Седмица 1

Понеделник - Старт на курса

*Откриващ Уебинар В 19:00ч до 20:00ч  с представяне на лектора и курса

 

 • Седмица 2

Четвъртък

*Закриващ (Q&A) Уебинар от 19:00ч до 20:00ч с отговаряне на въпроси и обсъждане на теми.

Събота / Неделя - Изпит

Да. Всеки един от 8-те курса в програмата ще има свой собствен междинен изпит от 20 тестови въпроса, които ще удостоверяват придобитите знания от съответния курс.

Тестовият изпит е с времетраене от 30 минути и оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

Участник, закупил InvestPRO пакет, трябва да спазва заложените дати за изпити, упоменати в календара в учебната платформа на InvestPRO.

*Изпитите са валидни само за участници с пакет InvestPRO, които подлежат на сертификация oт МОН. (Участниците със закупен Advanced пакет, не подлежат на изпити и не получават сертификат)

*Участник, закупил индивидуален курс от програмата или пакет Basic (един от индивидуалните курсове по избор), също има възможност да се яви на изпит, ако желае да получи сертификат от InvestPRO.

 • Междинен тестови изпит от 8-те курса, които ще оформят крайната оценка за всички основни курсове.
 • Тестовият изпит за всеки основен курс е с 20 въпроса и времетраене от 30 минути. Оценката се пресмята автоматично на база отговорените въпроси.

*Изпитите са валидни за участници с пакет InvestPRO, които подлежат на сертификация oт МОН. Както и за участници, закупили отделен курс от програмата или пакет Basic (един от индивидуалните курсове по избор) и желаят да получат сертификат, издаден от InvestPRO.

 

 • В края на програмата участниците с пакет InvestPRO (сертифициране oт МОН), полагат Финален изпит, който се състои от 60 тестови въпроса, базирани на изучавания материал oт всеки от 8-те курса в програмата. Финалният изпит се полага онлайн в платформата на InvestPRO, което не ангажира участниците да присъстват на живо.
 • Крайната оценка на програмата, която ще бъде вписана в Удостоверението от МОН, ще бъде сформирана в съотношение 50/50 от Средноаритметичен успех на всички курсове (50%) и крайната оценка от Държавния изпит (50%). 

Формула: [ КОДИ + ( (КТО1+КТО2+..КТО8) / 8) ] / 2 = KOП

 

КОДИ = Крайна оценка от Финален изпит

КТО1.8 = Крайна текущка оценка от Курс 1.8

КОП = Крайна Оценка Програма

 

 • Всеки от 8-те основни курса ще има поправителна/повишителна сесия, която ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и увеличи шансовете си за по-високи крайни текущи оценки преди полагане на Финален изпит.
 • След успешно преминаване през междинните изпити, както и през Финален изпит, всеки участник от цялостната програма ще получи следните документи:

1/ Индивидуалeн Сертификати от InvestPRO за всеки един от 8-те курса в програмата.

2/ Удостоверение от МОН.

3/ Диплома от InvestPRO.

Да, има поправителна сесия за теоретичните тестове върху 8-те курса от програмата, които участват в цялостното оценяване и издаване на Удостоверение от МОН.

Поправителната сесия ще даде възможност на участника да постигне по-добър резултат и спечели възможност за полагане на Финалния изпит, както и получаване на Удостоверение от МОН.

Поправителната сесия се полага онлайн и е валидна само за участници в цялата програма, като изпитите не се заплащат допълнително.

На поправителна сесия може да се яви всеки, които има оценка 2 на някои от теоретичните изпити или не се е явил на редовна дата. 

Поправителната сесия се провежда в края на програмата.

След като преминеш през програмата InvestPRO ще си подобрил/а значително своята финансова грамотност, ще разбираш в дълбочина как работят финансовите пазари и икономиката, както и как да се възползваш от тях. Ще знаеш как да определиш целите си правилно.

Ще разполагаш със собствен финансов план, съобразен лично с теб. Ще знаеш кои активи отговарят на твоя рисков профил, откъде да ги купиш, как да ги оценяваш, как да изградиш инвестиционен портфейл и как да анализираш пазарите. В допълнение ще се запознаеш и с различните финансови продукти, както и какво място могат да имат те в твоя портфейл. 

За да се включите в обучителната програма на InvestPRO, трябва да изберете един от  3те пакета най-късно до 28-ми Февруари, когато е крайният срок за записване. Сумата на пакетите зависи от датите за ранно, нормално и късно записване.

Може да заплатите по 3 начина - цялата такса наведнъж, на 2 вноски или на изплащане (12 вноски) с услугата за кредит на TBI банк.

Плащането може да се извърши чрез дебитна/кредитна карта или банков превод.

Единственото условие за избор на пакет InvestPRO, който включва Удостоверение от МОН, е участникът да има завършено средно образование.

Пакети Basic и Advanced са подходящи и за хора без диплома за средно образование.

При избор на заплащане на таксата на 2 равни вноски, първата вноска трябва да бъде платена при записването ви за програмата (в периода 9 Януари - 28 Февруари), а втората вноска - не по-късно от 15 Април.

При неплатена втора вноска, достъпът до обучителната платформа се прекратява и ще може да се активира отново, само при плащането на втората вноска.

Благодарение на нашия банков партньор TBI Bank, всеки желаещ да учи в InvestPRO, има възможността да заплати таксата на 12 равни вноски с помощта на стоков кредит.

За стоков кредит от TBI Bank могат да кандидатстват физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи, на които си плащат осигуровките.

 

*ВАЖНО:

Сумата на вноските, обявени на сайта на InvestPRO, са с включени лихви към банката. Това означава, че върху сумите, които виждате на сайта, няма допълнително начисляване на лихва при сключване на договора за кредит.

Как става регистрацията в InvestPRO с кредит от TBI Bank?

 1. Потребителят трябва да се регистрира на сайта на InvestPRO, избирайки желан пакет и начин на плащане "на кредит".
 2. След успешна регистрация, потребителят получава email с последващи инструкции за кандидатстване за кредит от TBI Bank.
 3. В email-а към потребителя има линк към форма за кандидатстване за кредит, която трябва да бъде попълнена с лични данни.
 4. След изпращане на заявка за кредит, служител на TBI Bank ще се свърже с потребителя по телефон в рамките на работното време на Банката от 9:00 до 19:00 ч. и заедно ще допълнят необходимата информация за исканото финансиране (кредит).
 5. След разглеждане на заявката от банката, в рамките на от 15 мин. до 2 часа, потребителят ще получи SMS съобщение със становище на банката относно кандидатурата му за кредит.
 6. При одобрение, банката изпраща с куриер необходимите документи към потребителя, за да ги подпише и върне обратно към TBI Bank.
 7. Когато куриерът дойде с необходимите документи, потребителят трябва да направи следното:
 • Да се идентифицира пред куриера с лична карта
 • Да предостави на куриера копие на личната си карта от двете страни + собственоръчно написан текст: „Вярно с оригинала!" + датата и личен подпис
 • Да подпише всички документи по кредита

 1. След подписване на документите и получаването им в банката, TBI Bank ще се свържe с екипа на InvestPRO и уведоми за статуса на кредита на потребителя.
 2. След успешено одобрен кредит, InvestPRO изпраща нов email към потребителя с данни за достъп до нашата обучителна платформа.

 

Още по-детайлна информация за стъпките и документите от TBI Bank, може да намерите на този линк:  http://pc.cd/sicitalK

Всеки участник, закупил индивидуален курс или участва в цялостната програма на InvestPRO, разполага с достъп до обучителните видеа до 31.12.2021.

След това достъпът се ограничава, тъй като следва предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Ако имате допълнителни въпроси, на които не сме отговорили тук, моля, свържете се с нас.

Тук може да намерите нашите контакти

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62