Циклично Инвестиране

Научи как циклите в икономиката се отразяват на финансовите инструменти и как да управляваш парите си, за да ги умножиш по време на растеж и да ги предпазиш по време на криза!

Начало07.03.2022
Край30.12.2022

Цели на курса

В този курс ще научиш:

- Как трябва да управляваш инвестициите си според икономическите и пазарни цикли
- Какво е отражението на лихвената политика върху икономиката и инвестициите
- Промени в цените на златото, петрола и валутите по време на икономическия и лихвен цикъл
- От какво зависят дивидентите и как да ги използваш при управление на парите си
- Как да предпазиш парите си от инфлацията

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът няма фиксирана дата за явяване. Всеки участник извън основната програма може да направи изпита по свое усмотрение до края на учебната година - 30.12.22.


Неограничен достъп до 30.12.2022г.

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на InvestPRO.

Лекциите ще са отворени за гледане до 30.12.2022г., като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи и Напреднали

За начинаещи, които искат да натрупат базови знания за работата на пазарите, както и за отражението на икономическия растеж и монетарната политика върху различните финансови инструменти, за да започнат да управляват спестяванията си или да намерят по-добри начини за това.

За Напреднали

За напреднали, които искат да разберат в дълбочина взаимовръзките между циклите в икономиката, лихвената политика на централните банки и движението на цените на финансовите инструменти.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Какво представляват циклите на икономически растеж, на промяната на лихвите и каква е цикличността при валутите и суровините.

2/ Как се движат цените на акциите и облигациите според икономическия цикъл и кои сектори се представят добре според изменението на БВП и на инфлацията.

3/ Какво е мястото на акциите с дивиденти в портфейлите на инвеститорите.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще се запознаете с различни инвестиционни стратегии, подходящи за определен период на икономическото развитие.

2/ Освен акциите на развитите чуждестранни пазари ще получите достатъчно информация и за българския фондов пазар.

3/ Полезни информационни източници, които може да използвате при подбора на акции за инвестиции.

4/ Ще научите как да включите суровините в инвестиционния си портфейл, за да спечелите от инфлацията.

ЛЕКЦИЯ #1

Лекция 1 - Въведение в цикличното инвестиране

Видео 1 - Представяне на лектора и съдържанието на курса

Видео 2 - Какво представляват икономическите цикли?

- Нарастване и спад на БВП
- Как се отразява върху пазарите?
- Поведението на различните класове активи

Видео 3 - Какво правят дългосрочните инвеститори?

- Как инвестира Уорън Бъфет?
- Как се натрупва капитала?
- Дългосрочната възвръщаемост на различните класове активи

Видео 4 - Как се променят лихвите и как влияят на инвестициите?
- Лихвената политика на централните банки
- Отражението й върху икономиката и пазарите
- Кои са подходящите активи според цикъла?

Видео 5 - Има ли цикличност при суровините и валутите?

- Злато и благородни метали
- Петрол и петролни акции
- Търсене и предлагане на другите суровини

Видео 6 - Каква информация да търсим и къде?

- Сайтове за икономическа информация и новини
- Сайтове с финансова информация за акции
- Търсене на акции и борсово търгувани фондове по сектори и страни


ЛЕКЦИЯ #2

Цикличността в икономиката и инвестициите


Видео 1 - Как реагират цените на акции и облигации според икономическия цикъл?

- Защо облигации и акции се движат в различна посока?
-Инвестиране в различни активи
-Прехвърляне на активи от един фонд към друг

Видео 2 - Предимствата на балансирания портфейл за дългосрочните инвеститори

- Изграждане на балансирана стратегия
- За кого е подходяща?
- Недостатъците на стратегията

Видео 3 - Как да разпознаем обръщането на икономиката?

- Психологията на инвеститорите
- Индикатори за страх и алчност на пазара
- Shiller РЕ, Tobin Q Ratio

Видео 4 - Как да инвестираме в суровини?

- Петрол и злато като индикатори за пазарите на суровини
- Рискове и възвръщаемост от суровините
- Акциите на компании от добива

Видео 5 - Цикъл на долара

- Мега цикълът на долара
- Как се отразява на инвестициите?
- Предпазване от поевтиняване на долара


ЛЕКЦИЯ #3

Инфлация и икономически растеж

Видео 1 - Връзката между инфлация и икономически растеж

- Ускоряване и забавяне
- Стимули от централни банки и правителства
- Влияние върху цените на финансовите активи

Видео 2 - Политиката на централните банки при инфлация и рецесия

- Защо не трябва да инвестираме срещу Федералния резерв?
- Цикъл на лихвите
- Отражение върху финансовите инструменти

Видео 3 - Управление на инвестиционния портфейл

- Инвестиции според забавяне или ускоряване на растежа и инфлацията
- Инвестиции в сектори и отделни компании
- Как да структурираме портфейл от инвестиции?

Видео 4 - Защита на спестяванията от инфлация

- „Добра“ и „лоша“ инфлация
- Компаниите, които печелят от инфлация
- Инвестиции в суровини и злато

Видео 5 - Дефлация и стагфлация

- Какво означават за пазарите?
- Инвестиции по време на стагфлация
- Какво става при дефлация и икономически спад?

ЛЕКЦИЯ #4

Дивиденти и пазарен цикъл


Видео 1 - Доходност от дивиденти

- Кога акциите с дивиденти са добро вложение?
- Влияние на данъците
- Дивидентите като основа на инвестиционен портфейл

Видео 2 - Как се променят дивидентите по време на икономическия и пазарен цикъл?

- Средна доходност от дивиденти
- Промяна на плащанията на дивиденти
- Акции с растеж на дивидентите

Видео 3 - Кога акциите с дивиденти са добра инвестиция и кога не?

- Представяне на дивидентните акции спрямо инфлацията
- Защита ли са по време на икономически спад?
- Примерни портфейли с дивидентни акции

Видео 4 - Кога доходността е прекалено добра?

- Акции с много висока доходност
- Новините, които подсказват промени в доходността
- Доходност и оценка на компанията

Видео 5 - Мястото на акциите с дивиденти в инвестиционния портфейл

- Дивиденти според рисковия профил на инвеститора
- Промени на дела на акциите според лихвен и икономически цикъл
- Примерни портфейли според циклите

ЛЕКЦИЯ #5

Практични съвети за инвестиране според икономическия цикъл


Видео 1 - Определяне на настоящия етап на икономически и лихвен цикъл

- Икономическите данни
- Прогнози на анализатори
- Как да формираме очакванията си?

Видео 2 - Адаптация към рисковия профил на инвеститора

- Как да определим рисковия си профил?
- Дивиденти за различни типове инвеститори
- Активно преструктуриране на портфейла

Видео 3 - Техническият анализ като индикатор за психологията на инвеститорите

- Анализ на графиките
- Прекален оптимизъм и песимизъм като знак за обръщане на пазара
- Брой акции над и под равнището на пълзящите си средни

Видео 4 - Инвестиции на БФБ

- Българските акции в портфейла на инвеститорите
- Дивиденти и растеж
- Специфики при инвестиране на БФБ

Видео 5 - Как да предпазим инвестициите от спад на пазарите?

- Значението на свободните средства
- Инвестиции в различни активи
- Хеджиране с опции

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 07.03.22. ще бъде отворено записването за цялостната програма InvestPRO, в която се включват 13 подробни онлайн курса.

След началото на програмата (7 март), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят индивидуална цена за участие във всеки отделен курс при неговото стартиране.

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на InvestPRO или е закупил съответния единичен курс.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа в рамките на провеждането на програмата InvestPRO.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 30.12.2022г., като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с 50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящите нови курсове.

Цветослав Цачев

Главен инвестиционен консултант, ЕЛАНА Трейдинг

Цветослав Цачев е главният инвестиционен консултант на ЕЛАНА Трейдинг от 2015 г. с фокус върху инвестиционни консултации, прогнози, обучение и образователни проекти. Преди това в продължение на 10 години е ръководител на отдел "Анализи” в посредника.

Присъединява се към екипа на ЕЛАНА през 2003 г. като анализатор. Преди това е работил като редактор по теми финанси и капиталови пазари във в. "Пари".

Цветослав Цачев е завършил Макроикономика в Университета за национално и световно стопанство в София. Притежава сертификат от Комисията за финансов надзор за инвестиционен консултант.

Цена: 300 лв.

  • до 7 часа продължителност
  • Видео уроци онлайн
  • За начинаещи и напреднали
  • Презентации за сваляне

Цена:300 лв.

Запиши се

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Водещи медии отразиха уникалността и полезността на нашата обучителна програма

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62