Инвестиции в Акции

Научи как работят пазарите на акции, какви видове акции съществуват, откъде да ги купуваш, кога са подходящите моменти, как да ги оценяваш и намираш подценените акции, както и как да изградиш диверсифициран портфейл спрямо нивото на риск, което си склонен да поемеш и финансовите цели, които си заложил.

Начало12.04.2021
Край25.04.2021

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:


- Кои фактори трябва да вземеш предвид преди да започнеш да инвестираш в акции

- Oсновни подходи при инвестирането в акции и кои работят най-добре

- Кои акции са най-подходящи според типа инвеститор, какво представлява рискът и как може да го контролираш

- Основни индекси и сектори, в които може да инвестираш и как да го направиш според личния си рисков профил

- Как да анализираш стъпките на успешните инвеститори и да се учиш от тях, както и как да се предпазиш от грешни съвети на спекуланти.

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът се полага след официалната дата за край на курса (25.04.2021г.)


Неограничен достъп до 31.12.2021г.

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на InvestPRO.

Лекциите ще са отворени за гледане до 31.12.2021г., като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

За начинаещи, които искат да навлязат бързо и лесно в океана на инвестициите в акции и да изградят своя инвестиционна стратегия и портфейл от акции, без да допускат най-честите грешки.

За Напреднали

За напреднали, които вече инвестират, но имат нужда да разберат как по-добре да структурират и ребалансират своите инвестиционни портфейли, както и как да оценяват справедливата стойност на компанията.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Основни индекси от акции, сектори и индивидуални акции, в които можем да инвестираме. Откъде и как можем да ги закупим.

2/ Кои подходи за инвестиции в акции работят най-добре в средносрочен и дългосрочен период? Как се промениха пазарите последните 10 години? Активно инвестиране срещу пасивно инвестиране.

3/ Методи на анализ на дадена компания. Как работи Top-down
подхода? Какво представлява bottom-up подхода? Кои са грешките, които правят инвеститорите – ролята на поведенческите финанси.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще разбереш какъв тип инвеститор си и ще откриеш най-подходящите за теб акции, в които си заслужава да инвестираш

2/ Кога е добър момент да влизаме и излизаме от пазарите? Колко време да държим инвестицията си? Как да управляваме риска ефективно, за да запазваме печалбите и първоначалния капитал?

3/ Ще знаеш как да защитиш инвестицията си при турбулентност на пазарите и как да направиш оценка на дадена компания.

ЛЕКЦИЯ #1

Лекция 1 – Въведение в инвестициите


Видео 1 – Кратка история на капиталовите пазари. Функция на капиталовите пазари.

Видео 2 – Каква представлява инвестирането. Какво трябва да имаме предвид преди да започнем да инвестираме.

Видео 3 – Основни индекси и сектори, в които може да инвестираме. Какво ни казва историческото представяне на различните индекси?

Видео 4 – Видове инструменти. Каква е разликата между акции и облигации? Какви права и задължения имаме, когато сме акционери в дадена компания.

ЛЕКЦИЯ #2

Лекция 2 – Oсновни подходи при инвестирането в акции


Видео 1 – Buy & Hold или Market Timing. Кой подход работи по-добре?

Видео 2 – Кога да инвестираме в дадена акция или сектор. Ротиране на секторите и подбор на най-силните според икономическия цикъл.

Видео 3 – Видове риск. Какво представлява рискът и как може да го
контролираме? Връзката риск-доходност.

Видео 4 – Видове компании и видове акции. Големият въпрос - Growth vs. Value; Cyclical company vs. Cyclical Stock, Defensive company vs. Defensive Stock и др. Кои акции за кой тип инвеститор са най-подходящи?

Видео 5 - Защо е важно да бъдем дългосрочни инвеститори и как да се възползваме максимално от това?

ЛЕКЦИЯ #3

Лекция 3 – Методи на анализ при изборът на дадена компания. Фундаментален анализ и неговото приложение.


Видео 1 – Методи на анализ на дадена компания. Как работи Top-down подхода? Какво представлява bottom-up подхода?

Видео 2 – Откъде да получим информация за компанията, в която инвестираме? Коя е важната за нас информация във финансовия отчет на компанията? Каква информация носят съотношенията и как да разберем коя компания е по-рентабилна.

Видео 3 – Пазарна информация за акцията, в която искаме да инвестираме. Каква информация ни дават P/E, P/B, EV/EBITDA за дадена акция. Анализ на пазарните съотношения.

Видео 4 – Подходи за оценка на дадена компания. Подход на базата на пазарните съотнощения. Какво е DCF и DDM модел? Каква е справедливата стойност на дадена акция?

Видео 5 - Новите метрики в анализа на компаниите от IT сектора. Какво е Rule of 40 при тях и защо инвеститорите в growth компаниите се интересуват от него?

ЛЕКЦИЯ #4

Лекция 4 – Каква е добавената стойност на техническия анализ и как да конструираме инвестиционен портфейл?


Видео 1 – Каква информацията ни дава движението на цената на дадена акция. Ролята на търсенето и предлагането. Сентимент и психология на инвеститорите.

Видео 2 - Технически индикатори, които могат да ни бъдат от полза за по-добър анализ на пазара. Моментум и контрариан стратегии. Какво правят Smart Money на пазара – поглед към т.н quantative анализ.

Видео 3 – Най-интересните и продуктивни Trading patterns при търговията с акции. Как да се възползваме от тренда на пазара и защо е нашият най добър приятел?

Видео 4 – Защо е важно да направим Intermarket анализ на пазара. Как да го използваме? Корелация между отделните активи. Как да конструираме портфейл от различни активи? Как да намалим риска с правилна диверсификация?

Видео 5 - Как да защитим инвестицията си при турбулентност на пазарите? Как да използваме деривати и какво представлява хеджирането?

ЛЕКЦИЯ #5

Лекция 5 - Грешките, които правят инвеститорите – ролята на поведенческите финанси


Видео 1 - Изследване на емоциите, ирационалното вземане на решения и предубежденията.

Видео 2 - Разликата между дисциплинирания и емоционалния трейдър.

Видео 3 - Инвеститор или спекулант. Как да направим разликата?

Видео 4 - Какво можем да научим от успешните инвеститори и спекуланти? Как да пригодим техните печеливши стратегии за инвестиране, към нашия личен стил?

Видео 5 - Защо изградените money management правила, са толкова важни, за да успеем в инвестициите с акции?

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 28-ми Февруари 2021г. ще бъде отворено записването за цялостната програма InvestPRO, в която се включват 8 подробни онлайн курса.

След началото на програмата (1-ви март), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят индивидуална цена за участие във всеки отделен курс при неговото стартиране.

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на InvestPRO или е закупил съответния единичен курс.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа в рамките на провеждането на програмата InvestPRO.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 31.12.2021г., като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с 50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящите нови курсове.

Георги Георгиев

Портфейлен мениджър @ Karoll

Георги Георгиев е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2008 г. Започва работа като финансов анализатор на фондовите пазари за региона от Източна Европа (специално Русия, Румъния, България, Хърватска) и консултира клиенти, инвестиращи на тези пазари.

От април 2012 г. до май 2017 г. Георги е портфолио мениджър на най-стария български взаимен фонд – ИД „Адванс Инвест“. 

Притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН, като преди да започне работа в Карол има опит в структурите на Алфа Финанс Холдинг и Булброкърс.

От 2017 г. се концентрира върху управлението на клиентски портфейли в Карол Капитал Мениджмънт. От 2012 г. разработва и участва в редица обучения за повишаването на финансовата култура на българина.

След дипломирането си в УНСС, където има магистърска степен по финанси, работи в контролинг отдела в централата в САЩ за една от най-големите компании от хранителната индустрия в световен мащаб – Крафт Фуудс.

Георги Георгиев е лектор в курса "Инвестиции в акции".

 

Цена: 300 лв.

  • до 15 часа продължителност
  • Видео уроци онлайн
  • За начинаещи и напреднали
  • Презентации за сваляне

Цена:300 лв.

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62