Финансов анализ на компания

Разбери как функционира една компания и научи как да правиш точен финансов анализ, за да взимаш информирани инвестиционни решения.

Начало07.03.2022
Край30.12.2022

Цели на курса

В този курс ще научиш:

- Как да четеш и разбираш финансовите отчети на една компания
- Кое е най-важното, за да направиш анализ на една компания
- Как работи стойността на парите във времето и как това влияе на оценката на бизнеса
- Какво влияние има капиталовата структура на една компания

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът няма фиксирана дата за явяване. Всеки участник извън основната програма може да направи изпита по свое усмотрение до края на учебната година - 30.12.22.


Неограничен достъп до 30.12.2022г.

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на InvestPRO.

Лекциите ще са отворени за гледане до 30.12.2022г., като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

За начинаещи, които искат да разберат какво трябва да знаят, за да направят финансов анализ на дадена компания. Ще получите въведение и ще се запознаете с основните термини в корпоративните финанси и счетоводната практи

За Напреднали

За напреднали, които искат да обновят знанията си относно основните счетоводни термини и за това как да четат финансовите отчети на компанията и как да ги анализират адекватно. С примери от практиката ще могат да обогатят своите умения при вземането на по-информирани решения, използвайки финансовия анализ.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Какво представляват компаниите, как функционират и как правят печалби? Кои са основните финансови отчети, които те предоставят?

2/ Как да четеш основната финансова информация, която ни предоставят компаниите и как да я анализираш, за да постигнем по-добра информираност при вземането на решения?

3/ Ще се запознаеш с основополагащите аспекти в корпоративните финанси и затова как компаниите вземат решения относно своята структура, ликвидност и финансиране.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще получиш нагледен пример за анализ на основните финансови отчети на конкретна компания.

2/ Ще приложиш основните техники на финансов анализ на базата на финансовите съотношения.

3/ Ще се научиш да прилагаш финансовия анализ и да прилагаш стойността на парите във времето.

ЛЕКЦИЯ #1

Корпоративният бизнес и как компаниите действат като икономически агенти


Видео 1 - Представяне на лектора и на курса

Видео 2 - Какво представлява компанията – бизнес структура и видове

Видео 3 - Капиталова структура на компанията и набиране на капитал

Видео 4 - Примери за различни видове компании

ЛЕКЦИЯ #2

Финансов анализ на компания


Видео 1 - Основни финансови отчети и връзката между тях

Видео 2 - Баланс – основни видове активи и пасиви

Видео 3 - Отчет за приходи и разходи – основни компоненти

Видео 4 - Отчет за паричния поток

ЛЕКЦИЯ #3

Техники за финансов анализ и приложение


Видео 1 - Категории на финансови съотношения и анализ на компанията на тяхна база

Видео 2 - Анализ на връзките между отделните финансови отчети

Видео 3 - Прогнозиране и връзка с пазарните съотношения

ЛЕКЦИЯ #4

Стойност на парите във времето и какво трябва да търсим като инвеститори в компанията

Видео 1 - Лихвеният процент и влиянието му върху фирмените пари

Видео 2 - Определяне на нетна настояща стойност

Видео 3 - Разликата между добра компания като бизнес и като инвестиция

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 07.03.22. ще бъде отворено записването за цялостната програма InvestPRO, в която се включват 13 подробни онлайн курса.

След началото на програмата (7 март), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят индивидуална цена за участие във всеки отделен курс при неговото стартиране.

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на InvestPRO или е закупил съответния единичен курс.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа в рамките на провеждането на програмата InvestPRO.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 30.12.2022г., като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с 50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящите нови курсове.

Георги Георгиев

Портфейлен мениджър @ Karoll

Георги Георгиев е част от екипа на Карол Капитал Мениджмънт от началото на 2008 г. Започва работа като финансов анализатор на фондовите пазари за региона от Източна Европа (специално Русия, Румъния, България, Хърватска) и консултира клиенти, инвестиращи на тези пазари.

От април 2012 г. до май 2017 г. Георги е портфолио мениджър на най-стария български взаимен фонд – ИД "Адванс Инвест“. 

Притежава лиценз за инвестиционен консултант от КФН, като преди да започне работа в Карол, има опит в структурите на Алфа Финанс Холдинг и Булброкърс.

От 2017 г. се концентрира върху управлението на клиентски портфейли в Карол Капитал Мениджмънт. От 2012 г. разработва и участва в редица обучения за повишаването на финансовата култура на българина.

След дипломирането си в УНСС, където има магистърска степен по финанси, работи в контролинг отдела в централата в САЩ за една от най-големите компании от хранителната индустрия в световен мащаб – Крафт Фуудс.

Георги Георгиев е лектор в курса "Инвестиции в акции".

 

Цена: 300 лв.

  • до 7 часа продължителност
  • Видео уроци онлайн
  • За начинаещи и напреднали
  • Презентации за сваляне

Цена:300 лв.

Запиши се

МЕДИИТЕ ЗА НАС

Водещи медии отразиха уникалността и полезността на нашата обучителна програма

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62