###META###
Фатална грешка от MySQL Manager
Грешка: Извиканата функция run съдържа повече от един ред (SELECT course.*, seo.slug FROM course LEFT JOIN seo ON course.courseId = seo.courseId WHERE course.courseId = '378')