Инвестиции в колективни схеми

Научи как да избереш подходящата за теб колективна инвестиционна схема, която отговаря на твоите критерии за риск, размер на инвестирания капитал и период на държане на инвестицията. Научи се да създаваш и управляваш свой собствен портфейл от различни колективни схеми.

Начало24.05.2021
Край06.06.2021

Цели на курса

Ако се запишеш в този курс, ще научиш:


- Кои са различните видове колективни схеми и инвестиционни стратегии с тях. Кои са техните плюсове и минуси.

- Инвестиционни стратегии за дългосрочно инвестиране в акции с регулярен доход.

- Какво представляват взаимните фондове, акционерните дружества, p2p платформи, платформи за споделено финансиране (crowdfunding) и как да печелиш от тях.

- Как да създадеш инвестиционен портфейл от колективни схеми и как да го управляваш ефективно.

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът се полага след официалната дата за край на курса (06.06.2021г.)

Неограничен достъп до 31.12.2021г.

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на InvestPRO.

Лекциите ще са отворени за гледане до 31.12.2021г., като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

За начинаещи, които искат да инвестират пасивно чрез колективни инвестиционни схеми, но им липсва разбиране и тактически план как да го направят.

За Напреднали

За напреднали, които искат да се запознаят с нови форми на колективни схеми, както и как да изградят и ребалансират портфейл от такъв тип активи.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Какви са разновидностите колективни схеми, какво е ETF и как да отсееш най-подходящите сред тях за твоя стил на инвестиране.

2/ Какви инвестиционни стратегии с колективни схеми съществуват и как да ги интегрираш в своя финансов план и цели.

3/ Какви са недостатъците на колективните схеми спрямо активното инвестиране, които трябва да знаеш от самото начало.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще създадеш самостоятелно своя собствена инвестиционна стратегия според най-подходящите за теб колективни схеми.

2/ Ще разбереш как да изградиш диверсифицирано инвестиционен портфейл, отговарящ на твоите нужди.

3/ Ще разбереш различни методи за влизане в пазара според финансовите ти възможности - как, колко и кога да инвестираш.

ЛЕКЦИЯ #1

Лекция 1 - Видове активи, колективни схеми и инвестиционни стратегии


Видео 1: Видове активи

● Реални активи.
● Книжни активи.
● Плюсове и минуси на реалните активи.
● Плюсове и минуси на книжните активи.

Видео 2: Видове колективни схеми

● Какво представляват тези схеми.
● Какви плюсове и минуси имат.
● Взаимни фондове.
● Борсово търгувани фондове.
● Пенсионни фондове.
● Застрахователни продукти с инвестиционен елемент.
● Р2Р платформи.
● Платформи за споделено финансиране.

Видео 3: Инвестиционни стратегии

● Дългосрочно инвестиране.
● Осредняване на цената.
● Диверсификация.
● Ребалансиране.
● Инвестиране в стойност (Value Investing).
● Инвестиране в активи с голям потенциал (Growth Investing).
● Трейдинг.
● Инвестиране в активи с регулярен доход.

ЛЕКЦИЯ #2

Лекция 2 - Колективни инвестиционни схеми и как да инвестираме в тях


Видео 1: Взаимни фондове

● Какво представляват взаимните фондове.
● Видове взаимни фондове.
● Как се печели от взаимен фонд.
● Предимства на взаимните фондове.
● Недостатъци на взаимните фондове.
● Как да изберем взаимен фонд.
● Разходи при взаимните фондове.
● Основни документи.
● Как да инвестираме във взаимен фонд.
● Данъчно облагане на взаимни фондове.

Видео 2: Борсово търгувани фондове (ETFs).

● Какви индекси съществуват.
● Какво представляват борсово търгуваните фондове.
● Видове ETFs.
● Как се печели от ETF.
● Предимства на ETFs.
● Недостатъци на ETFs.
● Как да изберем индексен фонд.
● Разходи при индексните фондове.
● Основни документи и неща, които трябва да гледаме.
● Как да си купим ETF.
● Данъчно облагане на ETFs.

Видео 3: Акционерни дружества със специална инвестиционна цел (REIT)

● Основни видове.
● Особености спрямо другите колективни схеми.
● Предимства и недостатъци.
● Риск и доходност.
● Данъчно облагане.

Видео 4: Допълнително пенсионно осигуряване.

● Пенсионна система в България.
● Доброволно пенсионно осигуряване.
● Предимства и недостатъци.
● Данъчни облекчения.
● Избор на пенсионно-осигурителна компания.
● Очаквана доходност и разходи.

Видео 5: Застраховки Живот с инвестиционен фонд.

● Видове застраховки Живот.
● Избор на застрахователна компания и фонд.
● Инвестиционна стратегия.
● Предимства и недостатъци.
● Данъчни облекчения.
● Очаквана доходност и разходи.

Видео 6: Р2р платформи.

● Какво представляват тези платформи.
● Правна регулация на р2р платформите.
● Избор на р2р платформа и оригинатори.
● Ръчно и автоматично инвестиране.
● Предимства и недостатъци.
● Данъчно облагане.

Видео 7: Платформи за споделено финансиране (crowdfunding)
● Какво представляват тези платформи.
● Плюсове и минуси.
● Доходност и рискове.
● Критерии за избор на проект.

Видео 8: Хедж фондове.

● Как са регулирани тези фондове.
● Каква е тяхната инвестиционна стратегия.
● Как да си изберем фонд.
● Плюсове и минуси.
● Данъчно облагане.

Видео 9: Доверително управление.
● Какво трябва да знаем за него.
● Очаквана доходност и риск.
● Как да си изберем портфолио мениджър.
● Плюсове и минуси.
● Такси и комисионни.

ЛЕКЦИЯ #3

Лекция 3 - Създаване на инвестиционен портфейл от колективни схеми и неговото управление


Видео 1: Инвестиционен портфейл

● Основни принципи за изграждане на портфейл.
● Какви активи да включим.
● Каква доходност може да очакваме.
● Сами ли да структурираме портфейла си или с помощта на специалист.

Видео 2: Активно или пасивно инвестиране.

● Плюсове и минуси.
● Наблюдение и анализ на инвестициите.
● Доходност и риск.
● Търсене на дъна и върхове.

Видео 3: Лични финансови консултанти.

● Видове финансови консултанти.
● Как да си изберем финансов консултант.
● Какви услуги предлагат те.
● Видове възнаграждения на консултантите.

Видео 4: Регулации и данъчно облагане

● Надзор над колективните инвестиционни схеми.
● Институции за контрол и надзор.
● Данъчно облагане.
● Данъчни преференции и облекчения.
● Лични и фирмени инвестиции.

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 28-ми Февруари 2021г. ще бъде отворено записването за цялостната програма InvestPRO, в която се включват 8 подробни онлайн курса.

След началото на програмата (1-ви март), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят индивидуална цена за участие във всеки отделен курс при неговото стартиране.

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Всеки участник ще има достъп до обща Facebook група, в която ще може да задава въпроси по определена тема и да отбележи лектора, към когото се обръща.

Възможността за задаването на въпроси е валидна до края на учебната година.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на InvestPRO или е закупил съответния единичен курс.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа в рамките на провеждането на програмата InvestPRO.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 31.12.2021г., като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с 50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящите нови курсове.

Стойне Василев

Основател на SmartMoney и InvestPRO

Стойне Василев е независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на най-продаваната бизнес книга у нас за 2018г. и 2019г. - „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

Стойне има близо 17-годишен професионален опит във финансовата сфера, на високи позиции в международни и български компании като EY, BDO Bulgaria, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, KBC и VMFG. Също така притежава три международни сертификата в областта на финансите и одита.

Стойне Василев е лектор в курсовете: Основи на инвестициите и личните финанси, Инвестиции в колективни схеми и Създаване на личен финансов план.

 

Цена: 300 лв.

  • до 15 часа продължителност
  • Видео уроци онлайн
  • За начинаещи и напреднали
  • Презентации за сваляне

Цена:300 лв.

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62