Основи на инвестициите и личните финанси

Научи как да изградиш своята стабилна инвестиционна основа, с помощта на която по-бързо да постигнеш финансовите си цели.

Достъп до31.12.2024
(4.9)

Цели на курса

В този курс ще научиш:

- Как да определиш своите финансови цели
- Какво ти пречи да постигнеш целите си и как да го преодолееш
- Какво е инвестиционно мислене и как да го практикуваш
- Три практически инструмента за управление на личните финанси
- Трите линии за защита на личните финанси
- Как работи инвестирането и как да печелиш от него
- Връзката между риск и доходност в инвестирането

Информация за курса

Курсът е съставен от Видео Уроци

Изпит и Сертификат

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

*Полагането на изпит е по желание на участника.

*Изпитът няма фиксирана дата за явяване. Всеки участник извън основната програма може да направи изпита по свое усмотрение до края на учебната година - 01.01.2024г.


Неограничен достъп до 01.01.2024г.

Всеки участник, закупил индивидуален курс от програмата, разполага с неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа неограничен брой пъти в РАМКИТЕ на провеждането на InvestPRO.

Лекциите ще са отворени за гледане до 01.01.2024г., като след това достъпът до тях се СПИРА заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

За Начинаещи

За начинаещи, които прохождат в сферата на личните финанси и имат нужда от конкретни процеси, които да следват, за да повишат своята финансова грамотност и да постигнат финансовите си цели.

За Напреднали

За напреднали, които искат да обновят и затвърдят своите знания, както и да ги надградят с повече практични стратегии и тактики за създаване на успешен личен финансов план, който увеличава благосъстоянието им, носейки допълнителни доходи.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

1/ Кои са най-важните елементи на финансовата система, защо е толкова важно да ги познаваш и как да ги използваш, за да увеличиш личните си финанси.

2/ Как да определиш правилно целите си и да отстраниш пречките, които те спират да ги постигнеш.

3/ Как чрез добра финансова грамотност, целеполагане и правилни активи, ще постигнеш дългосрочен успех.

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ:

1/ Ще се възползваш от полезни инструменти, чрез които ще създадеш отчет за своите приходи и разходи, за да управляваш и увеличаваш бюджета си.

2/ Полезни практики за спестяване и инвестиране. Как да ги приложиш за своите индивидуални цели.

3/ Застраховки, потребителски и жилищни кредити, инвестиционни схеми...Как да разпознаваш и анализираш финансовите активи, така че да извлечеш ползи от тях и да се предпазиш от сериозни загуби.

ЛЕКЦИЯ #1

Финансова грамотност, целеполагане и дългосрочен успех


Видео 1: Представяне на лектора и курса

Видео 2: Финансова грамотност

● Защо е важна финансовата грамотност, как да я подобрим и къде се намира България по отношение на знанията и уменията за основните правила за управление на парите.

Видео 3: Какво е успехът и как да го постигнем?

● Какви са нашите критерии за успех.
● Какво общо имат успехът и парите.
● Кои хора са успешни и какво може да вземем от тях.
● Трябва ли ми ментор или мога да се оправя и сам.

Видео 4: Какви са твоите цели?

● Дългосрочни и краткосрочни.
● Финансова свобода.
● Колко “струват” целите ти.
● Как може да ги постигнеш.

Видео 5: Какво ни пречи да постигнем целите си?

● Ограничаващи и подкрепящи ни вярвания.
● Дисциплина и ежедневни навици.
● Мотивация.

Видео 6: Спестяването - добър живот сега или мисъл за бъдещето

● Какви са нашите приоритети?
● Консуматорско или инвестиционно мислене.
● Спестяване и инвестиране.

ЛЕКЦИЯ #2

Инструменти за умно управление на личните финанси


Видео 1: Отчет за приходите и разходите

● Къде отиват парите ни и как да оптимизираме разходите си, за да може да заделим пари за постигането на нашите цели.

Видео 2: Месечен бюджет

● Сравняване на прогнозните разходи с реалните.
● Повтарящи се разходи.
● Годишни разходи.
● Мини цели.

Видео 3: Баланс и нетна настояща стойност

● Активи и пасиви.
● Лични и финансови активи и пасиви.
● Нетна стойност.
● Пропаст между цели и настояща стойност.

ЛЕКЦИЯ #3

Трите линии на защита на личните финанси


Видео 1: Авариен фонд (първа линия на защита)

● Фондът за непредвидени разходи и в случай, че останем без доходи, е първата линия на защита
и ще ни позволи да запазим спокойствие и да преодолеем безпроблемно трудните периоди в нашия живот.

Видео 2: Имуществени и здравни застраховки (втора линия на защита)


● Как да защитим здравето си.
● Лимити на покритие.
● Включени рискове.
● Застраховка на имоти.
● Застраховка на движимото ни имущество.

Видео 3: Застраховка Живот т (трета линия на защита)

● За кого е подходяща.
● Какви рискове покрива.
● Какви видове застраховки Живот има.
● Какъв срок да изберем.

ЛЕКЦИЯ #4

Банкова система, депозити и кредити


Видео 1: Банкова система и депозити

● Каква е банковата система в България
● Роля на БНБ
● Какви банки има у нас
● Какво представляват депозитите.
● Гарантирани ли са те.
● Какво трябва да знаем за банковите услуги.

Видео 2: Потребителски кредити

● Какво трябва да знаем за тях.
● Видове потребителски кредити.
● Как се определя лихвата по тях.
● За какво да ги използваме.
● Какъв кредит може да си позволим.

Видео 3: Жилищни кредити

● Видове жилищни кредити.
● Какво представлява ипотеката.
● Кой имот да ипотекираме.
● Подводни камъни при жилищните кредити.
● Какъв кредит може да си позволим.
● В каква валута да е той.
● Под наем или покупка на имот с кредит.

ЛЕКЦИЯ #5

Основи на инвестирането


Видео 1: Какво представлява инвестирането

● Какво представлява.
● Как работи сложната лихва.
● Инвеститор или трейдър.
● Видове риск.
● Връзка на риск и доходност.

Видео 2: Как може да спечелим от инвестиции

● Капиталова печалба и текуща доходност.
● Как да си изчислим доходността.
● Съмнителни инвестиции.
● Измамни схеми.
● Финансови балони.
● Видове финансови консултанти.

Мога ли да се запиша само за този курс, а не за цялата програма?

До 06.03.23. ще бъде отворено записването за цялостната програма InvestPRO, в която се включват 20 подробни онлайн курса.

След началото на програмата (6 март), всички курсове ще бъдат отворени за външни участници, които ще трябва да заплатят индивидуална цена за участие във всеки отделен курс при неговото стартиране.

*Индивидуалните курсове извън програмата на InvestPRO включват изпит, ако участникът желае да получи Сертификат за допълнителна квалификация.

Какво съдържа този курс?

Курсът съдържа обучително съдържание за начинаещи и напреднали, което се провежда само онлайн в платформата на InvestPRO чрез предварително записани лекции (видео уроци) от лекторите, под формата на презентации и how-to видеа, които показват стъпка по стъпка как се практикува теорията в курса.

Съдържанието на лекциите ще обхване теория, терминология, методология и практически похвати за начинаещи, както и примери и анализи от практиката.

Ще се предаде теория, терминология, методология и практически похвати за напреднали, както и разглеждане на примери от практиката и преподаване на работещи стратегии, тествани от лектора в неговата практика.

Всяка лекция ще бъде разделена на малки видеа по конкретни теми, които ще бъдат подредени в определен ред (playlist), което дава възможност за по-фокусирано предаване на знания от страна на лектора, както и по-лесно консумиране на съдържанието от страна на участника.

Достъп до видеата има всеки, който участва в цялостната програма на InvestPRO или е закупил съответния единичен курс.

Докога ще имам достъп до лекциите в курса?

Всеки участник в цялостната програма или в индивидуален курс ще има неограничен достъп до лекциите и ще може да ги гледа в рамките на провеждането на програмата InvestPRO.

Достъпът до лекциите ще бъде отворен до 01.01.2024г., като след това достъпът до тях се спира заради предстоящо обновяване на съдържанието в курсовете.

Всеки участник ще има възможност да поднови своето участие в цялостната програма с 50% отстъпка и ще получи достъп до обновените лекции и предстоящите нови курсове.

Стойне Василев

Основател на SmartMoney и InvestPRO

Стойне Василев е независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на най-продаваната бизнес книга у нас за 2018г. и 2019г. - „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

Стойне има близо 17-годишен професионален опит във финансовата сфера на високи позиции в международни и български компании като EY, BDO Bulgaria, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank, KBC и VMFG. Също така притежава три международни сертификата в областта на финансите и одита.

Стойне Василев е лектор на курсовете: Основи на инвестициите и личните финанси, Инвестиции в колективни схеми и Създаване на личен финансов план.

 

Оценки на участници

4.9 / 5
(279)
(25)
(3)
(0)
(0)

Отзиви на участници

Александър Шишков

Курсът е уникален за човек, който не е свикнал да си прави сметката или е от типа хора, които обичат да живеят за мига (ден за ден), и би му помогнало много. Курсът обяснява някои базови свързани неща като защо спестяването е важно, какво са активи/ пасиви и как да ги разграничи човек. Лекторът се е постарал да обясни всичко по опростен начин. Препоръчвам този курс на всеки човек, който иска да подреди личните си финанси в ред.

Антон Цонев

Много полезна и точно синтезирана информация.

Борислав Йорданов

Курсът е добър както за напреднали, така и за начинаещи. Аз лично съм завършил финанси и ми беше полезен. Препоръчвам на всички хора, които искат да се развиват в света на инвестициите!

Васил Драганов

Много полезен курс и страхотен лектор. Този курс ще ви даде основите, върху които да започнете да развивате своите финанси! Информацията е лесно разбираема, много добре обяснена, практически насочена и изчерпателна!

Велизар Велков

Супер курс за начинаещи и дори напреднали в изкуството на личните финанси

Виолета Найденова

Стойне Василев е изключителен професионалист. Следя публикациите му повече от две години и т.н. Живея в чужбина и не съм имала възможност да участвам на живо в негови обучения. Когато разбрах за тази програма и че ще бъде изцяло онлайн, се записах веднага.

Данаил Русев

Честно казано, като абонат на Стойне и човек, който е прочел ,,Умни Пари", съм разочарован от съдържанието на курса. Не научих абсолютно нищо ново. Курсът беше с добре подбрано и подредено съдържание, но за хора, които тепърва прохождат в сферата на личните финанси.

Дафина Здравкова

Лекторът обясняваше много разбираемо, а курсът е полезен за създаване на полезни навици. Научих много полезни неща, които ще ми помагат в бъдеще при взимането както на инвестиционни, така и на житейски решения.

Димитър Димитров

Курсът беше подготвен много професионално и поднесен на достъпен за всеки език. Лекторът умее да мотивира аудиторията чрез своя професионализъм и авторитет. Той за мен е един успешен българин и се превърна в един от моите виртуални ментори, а някой ден се надявам да бъде и част от борда ми на съветници. Горещо препоръчвам този курс. Ще научите много полезни неща, които ще преобърнат живота ви.

Димитър Трайков

Много полезна информация за хора, който тепърва навлизат в света на личните финанси. Нещата, за които се говори, в курса са задължителни за всеки, който иска да има добра основа и силен старт за света на личните финанси и инвестирането.

Елеонора Николчева

Модулът ми беше много полезен, защото е изцяло практически насочен към неща, които всеки човек трябва да прави за личните си финанси, за да положи основите. Лекторът обяснява всичко подробно, лекциите са систематизирани, точни и ясни.

Жан Ильов

Може би един от най-премерените, всестранно подготвен, отдаден специалист, който споделя знанията си към днешна дата. Истински стойностни курсове, много нови знания и качествени примери и инструменти. Поздравления за труда и резултата от работата, Стойне!

Калина Хицова-Аврамова

Продължавайте да вдъхновявате и учите как да живеем по-добре! От години със съпруга ми четем Вашите статии! Помогнаха ни много и вярвам, че сме на верния път! Лекциите бяха поднесени на изключително достъпен език, без сложни термини и понятия! Много земен човек! Адмирации!

Катерина Ганчева

Страхотен курс, много практически насочен, лесно разбираем за аудиторията и добре структуриран. Много стойност, предадена за кратко време. Изключително съм Ви благодарна за предадените знания, умения и практически опит! Имате дар слово, продължавайте в същия дух. Сигурна съм, че сте променили не малко съдби със стойността, която давате. Благодаря Ви!

Кирил Киров

Курсът е изключително базов/въвеждащ, но съдържа информация, която всеки трябва да знае и да има предвид. Информацията е добре смляна, има примери, обяснения. Лекторът е много добър, но повечето заинтересовани го познават.

Любомир Дойчев

Изключително ценно практическо знание, поднесено по достъпен и увлекателен начин от доказан специалист.

Людмила Каблешкова

Курсът "Основи на инвестициите и личните финанси" на Стойне Василев ни дава възможност да преодолеем ограничаващите вярвания от нашето минало за парите и инвестициите, а направим анализ на нашето сега и да поставим на дневен ред достигането на нашите дългосрочни цели, като ни дава инструментите, с които да ги постигнем. Благодаря на организаторите и на лектора за качественото съдържание!

Мариана Тошева

Винаги съм мислела, че съм финансово грамотна що-годе преди курса. След курса си мисля, че нищо не знам, и ще ми трябва време, за да осъзная всичко, което разбрах ! Веднага започнах да го прилагам, удвоих сумите на инвестициите, увеличих в пъти своя десетгодишен финансов план, коренно преобърнах фокуса си. Разказвам на всички, колко е важно, за да живеят добре и да вземат информирани решения, да преминат курса. Огромни благодарности на Стойне Василев - много опит, мъдрост, умереност, точност в изказа, просто брилянтно! На InvestPro - изключителна платформа, изключителна прозорливост - програмата, уебинарите, търпението ви към прищявките ни :) Начинът да ни накарате да учим, изпитът - много труд стои зад тях! Оценявам го на 10. Мирослав Запорожанов и екип, благодаря ви сърдечно :):):)

Мариян Вълчев

Материалът беше много добре подбран, структуриран и последователен. Смятам, че дава стабилна основа за целеполагането и финансовата грамотност. Стойне Василев се е справил повече от чудесно и успява да предаде материала по-доста достъпен, увлекателен и разбираем начин.

Милен Даскалов

Здравейте Стойне, това е обратната връзка за модула ,,Лични Финанси", за която ни помоли! Много ни беше полезен този модул. Грижливо структуриран и подреден, водеше ме през материала леко и всичко бе толкова лесно и разбираемо обяснено на достъпен език, структуриран така, че да продължи и модула на Стоян Панчев! Успях да си завърша и финансовия план най-после, който отлагам от 2 години. Светна ни във застраховки, кредити, ипотеки, таблици, калкулатори. Даде ни идеи и най-вече пример как ти си направил нещата. Бзценно! Много стойност! Просто сега вече като че ли виждам пътя, по който искам и ще вървя. Накара ме да преосмисля своята стратегия и да видя доста грешки и неточности. Много благодаря! Не съм се и съмнявал, иначе машина си!!!

Милена Йорданова

Материалът е предоставен на достъпен език с много примери, което много помага на хора, които като мен не са икономисти и не са инвестирали досега. Стойне Василев разказва увлекателно, като всеки ключов момент обяснява с примери от реалната практика.

Мирослава Христова

Особено ако сега започвате да се интересувате от това да изградите свое портфолио от инвестиции и начини да защитите себе си и своите пари, този курс е задължителен. Стойне както винаги поддържа едно високо ниво на информация и успява да предаде всички фундаментални концепции по един лесен за възприемане начин.

Надежда Сумрова

Чудесно и лесно представени термини и понятия, от които много хора се притесняват. Спокойният тон и и познанията на лектора допринасят много за това. Курс , който препоръчвам на всеки един човек, семейство и домакинство. Ще е от помощ и теоретично да се подготвят и практически да се мотивират да започнат да го прилагат. Много от неприятните битовизми ще бъдат предотвратени и хората ще общуват в спокойна финансова среда.

Николай Александров

Стойне Василев е човекът, който събуди в мен интереса и желанието към финансова грамотност и бъдеща свобода. Курсът според мен е на изключително ниво. Форматът е отлично разработен, лекциите и презентациите дават изключително много и ценна информация, структурирана по безупречен начин. Висшите училища могат да използват тази платформа като еталон за развитие на дистанционното си обучение.

Николай Николов

Този курс промени цялостно представите ми за инвестиции и финанси. Излизайки от академичните и теоретични среди, получих не само нови знания и умения, но и коренно различен практически и "житейски" поглед над информацията, процесите, понятията и методите, които познавам. Насочи ме към използването на конкретни способи и инструменти за постигане на ефективен контрол и управление на личните ми финанси. Информацията бе представена по изключително интересен, достъпен, приятен и вдъхновяващ начин! Мотивацията, която получих от лектора и курса, не може да бъде количествено измерена и описана с думи! Този курс дава не само висококачествени професионални знания и умения, но изгражда една визия занапред на отделната личност! Разбива митове и ограничаващи вярвания в различен контекст и създава пространство на твоите лични ценности, мисли, цели и желания, без намесата на външен фактор! Адмирации и огромни благодарности!

Светлана Стойнова

Курсът е много полезен за хора, които не са изучавали финанси, и е много подходящ за първа стъпка в тази необятна материя. Лекторът поднася информацията професионално и отговорно в едно много добро темпо и приятна среда.

Станимир Димов

Много добър подход при представянето на темите - лек коучинг подход, който кара зрителя да мисли и учи, без да си натрапва мнението на лектора, колкото и голям експерт да е в областта. Хареса ми, че разглежда темите в контекста на реални събития по света и в България. Страхотен професионализъм.

Теодор Тодоров

Смисълът на този курс е да осъзнаеш взаимовръзката между спестяване и инвестиция, т.е че едното не може без другото, и да се отърсим от ограничаващите вярвания, посягайки смело и отговорно (с придобити знания и умения) към света на инвестициите! Лекторът е топ, една от причините да се запиша в програмата :)

Теодор Чангалов

Ако искате да спестите цял живот главоблъсканица с разни банки, застрахователи и да живете по добре с това, което изкарвате (колкото и да ви се струва, че е малко то), просто това е вашият курс. Курсът се представя от г-н Стойне Василев, човек, който не разказва суха теория, а практики и случки, с които той сам се е сблъсквал. Просто изключително ценен урок, от който можеш само да спечелиш !!!

Тодор Тодоров

Този курс е добра отправна точка, която ще ви помогне да започнете да управлявате личните си финаси много по добре. Независимо какво е финансовото ви състояние в момента. Всеки от нас, осъзнато или не, се сблъсква с материята в курса. А материалите в него със сигурност ще ви бъдат полезни, за да започнете да взимате по-добри и информирани решения. Много често хората губят пари "омагьосани" от красиви думи, обещания и липса на познания, когато боравят с даден финасов инструмент. Тук вие ще научите как да НЕ губите парите си.

Яна Майредер

Изключителен курс, който стъпка по стъпка ни води в света на личните финанси. Балансирано съдържание, практическа насоченост и детайлно разглеждане на различните подходи, с цел всеки самостоятелно да може да избере оптималната за него стратегия. Систематизиране на огромен брой финансова литература. Адмирации на лектора за структурирането и воденето на лекциите.

Виктор Пенев

Полезен курс за начало на една трансформация в мисленето и в последващите действия, по отношение на личните финанси.

Виктория Бойчева

Страхотен лектор. Научих много, радвам се, че се записах, защото смятам, че имах много пропуски и грешни виждания за управлението на финансите и инвестирането.

Георги Жеков

Курсовете на Стойне Василев са много полезни за всеки който има желание да развие собствената си финансове култура

Георги Пандев

Модулът "Основи на инвестициите и личните финанси" от програмата на InvestPRO предоставя една солидна база за ефективното управление на личните финанси. Изложените принципи, инструменти, съвети и примери са представени ясно и точно и са ориентирани към непосредствената им приложимост в реалния живот.

Георги Трифонов

Изключително полезен курс, както за начинаещи, така и за хора вече направили първите стъпки към финансовата си свобода!

Даниела Енчева

Изключително полезен модул, който Стойне поднася с огромна лекота и на достъпен език. Харесва ми, че споделя личен опит, влага много отношение в това, което разказва. Домашните в модула са много полезни и не трябва да се пренебрегват, особено ако сте съвсем прохождащи. Още първата лекция ми създаде много приятно чувство, че мога напълно да се доверя на Стойне и това усещане си остана докрая. Много съм доволна!

Димитър Велевски

Страхотно въведение в добрите практики за управление на личните финанси, както индивидуални, така и семейни. Определено има много какво да се подобри и научи дори ако вече правите голяма част от нещата, които се говорят в курса.

Ивелин Костадинов

Курсът дава много добри насоки и базови познания в сферата на личните финанси и основите на инвестирането. Би бил от голяма полза,както на хора без никакви знания в областта,така и на тези,които са придобили вече знания,но желаят да ги подобрят. Лектора използва доста примери,голяма част от които са доста актуални,което е от голяма полза за фактическото осъзнаване на теоретичната част.

Ирина Курдова

Ясно и на разбираем език предадена материя.

Калоян Жеков

Като за първа година курсист в InvestPRO мисля, че курсът е изключително важен за започване на начално ниво към подобряване на финансовата култура и грамотност.

Калоян Гюпчанов

Поддържащ интереса и на достъпен език. Базиран на личен опит и дългогодишна практика.

Кирил Иванов

Смятам, че този курс би бил полезен на всеки човек, който иска да се измъкне от въртележката от заплата до заплата. Също така бих препоръчал и книгата "Умни пари". Смятам, че има доста полезна информация в нея.

Магдалена Йорданова

Основополагащ курс. Разбива доста митове и грешни вярвания. За мен лично беше много полезен за да успея да си направя сметка за моята лична нетна стойност. Благодаря за достъпното ниво на обяснение!

Маргарита Николова

Курсът основи на инвестициите и личните финанси е много полезен и многопластов. Покрива както механиката на финансите и инвестициите, така и психологията. Стойне е много открит и честен и свободно споделя своя опит и винаги дава полезни насоки, както и конкретни факти и препоръки.

Михаела Кунева

Изчерпателен, точно и ясно обясняващ, с конкретни и практични примери.

Николай Димитров

Стойне може и успява да въведе в сферата на личните финанси и най-начинаещите хора.

Николинка Груйкина

Курсът е добра основа,върху която начинаещите инвеститори да надграждат със следващите модули от Investpro

Виктория Бойчева

Лектор с много опит и знание. Не пести знанията за себе си.

Георги Пандев

Курсът "Финансов анализ на компания" предоставя онзи необходим набор от базови познания и умения, който е така необходим за всеки, насочил се към дейност на капиталовите пазари.

Димитър Велевски

Като цяло добър курс, който запознава с основите в различните видове отчети и как човек би могъл да си изгради собствен модел за анализ на компании.

Кирил Иванов

Смятам, че курсът много добре обяснява как да анализираме дадена компания и как да направим връзката между отделните отчети. Лекторът много добре поднася и обяснява информацията.

Магдалена Йорданова

Този курс ми беше изключително полезен. До преди него бях принудена да присъствам на срещи в компанията, в която работя, на които се съобщават финансови резултати. Никога до сега не бях разбирала какво точно говорят на тези срещи. Този курс ме накара да се заслушам и вече много добре разбирам за какво става въпрос. Дори породи у мен желанието да прочета финансовия отчет на компанията в която работя. Оказа се интересно четиво. Благодаря за добрата основа. Бих се връщала към курса още доста пъти.

Николай Димитров

Курсът е много изчерпателен и всеки, който иска да задълбае във финансовия анализ на компаниите би спечелил от него.

Стоян Тодоров

Ключов за подобен тип теми е лекторът да не е само теоретик, но и да има практически опит. Г-н Георгиев е човек с изключително богат опит в тази сфера, като това комбинирано с теоретичните знания, които има предразполага за много добре изготвен и проведен курс.

Цена: 300 лв.

  • до 8 часа продължителност
  • Видео уроци онлайн
  • За начинаещи и напреднали
  • Презентации за сваляне

Цена:300 лв.

Запиши се

Стани InvestPRO!

Научи практически стратегии за спестяване, инвестиране и управление на личните финанси с помощта на едни от най-доказаните практици в България.

ЗАПИШИ СЕ СЕГА

Инвестирай умно!

последвай ни

Свържете се с нас:
089 983 82 62